​​​​​
​​​​​​ ​

Mehmed Fuad Köprülü

(1890-1966)

4 Aralık 1890 tarihinde İstanbul’da dünyay​​a gelen Mehmed Fuad Köprülü henüz küçük yaşlardan itibaren içerisinde barındırdığı edebiyat sevgisi uğruna öğrenim gördüğü hukuk fakültesinden ayrılarak edebiyat ve tarih alanlarında çalışmalar yürütmeye başlamıştır. 1903 yılında dönemim en büyük edebî topluluklarından Fecri Âtî’ye katıldı.​

Yazdığı yazılar Servet-i Fünûn ve Mehâsin gibi dönemin büyük dergilerinde yayınlanan Mehmed Fuad Köprülü, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra eserlerinde Millî Edebiyat akımının izlerini taşımaya başladı. Bu kararında Ziya Gökâlp’in etkisinin olduğu bilinmektedir. 1923 yılına gelindiğinde Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevine getirilen Mehmed Fuad Köprülü, Türkiye Tarihi adlı kitabını yayınladı. 1928 yılına geldiğinde ise Türk Tarih Encümeni Başkanlığı’na getirilen Mehmed Fuad, edebiyat tarihi ile ilgili en büyük eserlerini bu dönem içerisinde ortaya koymuştur.

Mehmed Fuad sadece edebiyatla değil, politikayla da ilgili olduğundan dolayı Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan gibi isimlerle birlikte Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yerini aldı. İktidara gelen Demokrat Parti ile birlikte Dışişleri bakanı olarak görev yapmaya başladı. Altı dönem kadar da farklı illerden milletvekili çıkan Mehmed Fuad Köprülü, 28 Haziran 1966 tarihinde geçirdiği bir trafik kazâsı sonrası vefat etti