​​​​​​
​​ ​​​
​​​​​​ ​

Unutma İstanbul Fot​​​​oğr​afçılık, D​ijitalleştirme ve Arşivcilik Eğitimi Fotoğraf Sergisi

(27 Kasım 2017 - ​27 Ocak 2018)​​


İSTKA destekli “Unutma İstanbul” Projesi eğitim, sergi ve panel faaliyetleri kapsamında, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin proje ortağı TURİNG’in deneyim ve katkılarıyla fotoğrafçılık, dijitalleştirme ve arşivcilik eğitimi düzenlen​erek, gençlere görsellerin çek​imi, korunması, saklanması ve arşivlenmesi konularında kapsamlı bir eğitim verilmiştir.

13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi​ Ercan Arslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen teorik ve pratik fotoğrafçılık eğitimi sonrası, 27 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Arşivi’nde uygulanan Dijitalleştirme ve Arşiv eğitimini müteâkip Ercan Arslan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Tak ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yunus Uğur’un söz aldıkları panelin ardından, katılımcıların çektikleri İstanbul temalı fotoğraflar İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’nde sergiye sunulmuştur.

Farklı üniversitelerden çok sayıda katılımcının objektiflerine yansıyan İstanbul'un ​farklı me​​kânlarına ait sergi fotoğraflarına aşağıdaki sanal sergi platformu​ndan ulaşılabilir.

​​
​ ​ ​ ​