SÜREÇ

​​​​​​Unutma İstanbul Projesi, projenin kabulünden itibaren yoğun bir çalışmayla başlamış ve 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Projeye, proje planına uygun olarak personel, malzeme ve ekipman temini ile başlanmış; projede dijitalleştirilecek belgelerin seçimi, tasnifi, dijitalleştirilmesi ve kataloglanması ile devam edilmiştir. Bilgi Teknolojileri birimi ile yapılan yoğun çalışmalar sonucunda web sitesi, harita belgeleri arşiv sistemi ve mobil uygulamalar tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Eğitim ve görünürlük çalışmaları proje ortağı TURİNG ile birlikte yürütülmüştür. Proje sonunda bir toplantı yapılarak içeriği geniş kitlelere duyurulmuş ve önceden tasarlandığı üzere bir proje kitabı yayınlanmıştır.​