KOLEKSİYONLAR

Proje kapsamında İstanbul ŞEHİR Üniversitesi'nin sahip olduğu;

-Taha Toros,

-Mehmed Fuad & Orhan Köprülü,

-Cüneyd Orhon,

-Zeynep Orhon Targaç,

-Osman Öndeş

-Tekel Cevizli Sigara Fabrikası

-Reşid Saffet Atabinen koleksiyonlarından projenin amaçlarına uygun belge, fotoğraf, film ve benzeri materyal işlenmekte ve kullanıma açılmaktadır.​