BELGE EKLEME

​​​​İstanbul ŞEHİR Üniversitesi tarafından yürütülen İSTKA destekli bu proje, sadece proje süresi içerisinde değil sonrasında da elinde İstanbul ile ilgili tarihsel, kültürel ve sanatsal bilgi ve belge bulunduran kişi ve kuruluşların bu belgeleri toplumun bilgisine açmalarına imkan sağlayacak bir altyapı üzerinde geliştirilmiştir. Böylelikle bu altyapı kullanılarak İstanbul ile ilgili kalıcı bir hafıza oluşturulabilecek ve bu hafıza gelecek kuşaklara aktarılabilecektir. ​

Unutma projesi için oluşturulan yapı bir portalı, bir veritabanı, bir harita sistemi ve mobil cihazlar üzerinden bu altyapıya erişimi sağlayacak uygulamalardan oluşmaktadır. Kullanıcılar oluşturulan sistemin olanaklarını kullanarak veritabanının geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunabilir, yorum yapabilir ve bu yorumları paylaşabilirler.

Aşağıda açıklanan konularda projeye katkıda bulunulma​sı mümkündür.

1. Veritabanına aktarılan belgelerin tanımlanmasında kullanılan bilgilerde olması muhtemel eksiklik ve yanlışlıklar proje ekibine ileterek, bu çalışmanın daha sağlıklı hale getirilmesine yardımcı olunabilir. Veriler, verilere ekli belgeler ve veritabanı ile ilgili görüş, öneri ve eleştirileriniz için bu linki izleyebilirsiniz.​

2. Verilerin iyileştirilmesi için yapılacak katkılara ilave olarak kullanıcılarımız veritabanının zenginleştirilmesi için de ellerinde bulunan belgelerin dijital kopyalarını veritabanına ekleyerek katkıda bulunabilirler. Bu biçimde katkı sağlamak isteyen kullanıcılarımızın  sisteme üye olmaları ve ellerindeki dijital belgeleri sisteme kaydetmeleri gerekir. Elinde belgenin bir dijital kopyası olmayan kullanıcılarımız belgenin bizim tarafımızdan dijitalleştirilmesini isterlerse, belgeyi bize göndererek ya da bizzat kendisi getirerek, kendi nezaretinde dijitalleştirilmesini ve orijinalinin kendisine iadesini sağlayabilirler.​